Kind en school

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

Gewoon jezelf zijn, dát is wat Knap Kind iedereen gunt! Maar dat is best lastig als je tussen de 10 en de 14 jaar bent. Want wie ben je eigenlijk? In deze leeftijdsfase verandert er veel, zowel op lichamelijk (motorisch) als sociaal-emotioneel gebied. Daarbij komt de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs; er gaat een compleet nieuwe wereld open.

Met ‘Stap voor stap naar de brugklas’ leren leerlingen in groep 7/8 over zichzelf, met als doel dat ze op zichzelf vertrouwen en zichzelf mogen zijn. En dat dan in de klas, samen met andere leerlingen (leren met en van elkaar). Er is géén goed of fout, iedereen is anders en doet het op zijn eigen manier.

Onderwerpen die in de lessenseries aan bod komen zijn o.a.:

  • De werking van het brein
  • Leerstrategieën
  • Plannen & organiseren
  • Omgaan met stress
  • Kwaliteiten & talenten
  • Concentratie
  • Emoties/gevoelens

Leerlingen gaan het vooral ZELF ontdekken!

Bewustwording en bewustzijn… je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

Middels de methode “Knap kind”, van Simone Busscher, kunnen we de kinderen in groep 8 een betere overgang naar het voortgezet onderwijs bieden.

Bijlessen in begrijpend lezen

Allereerst willen wij uitleggen dat begrijpend lezen geen methode is. Het is een denkvaardigheid. Deze vaardigheden heb je nodig bij het begrijpen van verschillende soorten teksten. Je hebt ze dus nodig bij alle vakken. Wij willen de kinderen helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden om teksten beter te begrijpen.

Bijlessen in rekenen

Heeft uw kind moeite met rekenen en heeft het net een beetje extra uitleg nodig? Wij begeleiden kinderen op een professionele manier, zodat ze met meer zelfvertrouwen het rekenen beter onder controle krijgen. Onze jarenlange ervaringen leert ons dat een kind op een positieve en rustige manier meer bereikt. En door zelfvertrouwen meer kan laten zien wat het kan.

Scroll to Top