Kind en scheiding

Als ouders gaan scheiden, scheiden kinderen mee. Ongeacht of het scheidingsproces soepel verloopt of met veel conflicten gepaard gaat, het doet kinderen wel degelijk pijn, niet voor eventjes, maar langdurig. Het is voor alle gezinsleden een periode van spanning, onrust en onzekerheid.

De scheiding van hun ouders is voor kinderen een onzekere periode. Hun vertrouwde omgeving wordt weggeslagen en samen zal er gebouwd moeten worden aan een nieuwe toekomst.  Het programma De kinderen scheiden mee is een preventief en laagdrempelig programma met creatieve werkvormen dat u en uw kinderen helpt om door deze onzekere periode heen te komen. De kinderen leren beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma draagt voor u en uw kind bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding.

Voorafgaand aan het programma voor de kinderen vindt er een ouderbijeenkomst plaats waarin u uitleg krijgt over wat een scheiding voor kinderen betekent en handvatten krijgt aangeboden om uw kind(eren) te begeleiden in de hectische scheidingsperiode.

De kinderen scheiden mee kan gevolgd worden in een groep, met meerdere kinderen uit een gezin of individueel.

De kinderen scheiden mee in een groepje of meerdere kinderen uit een gezin ( 3,5 uur gedurende ochtend of middag):
Incl. werkboekje, materialen en ouderbijeenkomst voorafgaand aan de kinderbijeenkomst:  85,00 euro incl. BTW (per kind)

De kinderen scheiden mee individueel:
Incl. werkboekje en materialen, een oudergesprek voorafgaand aan de kindersessies, 2 sessies met alleen uw kind en een afsluitende sessie die begint met het kind alleen en eindigt met een presentatie van uw kind voor beide ouders: 200 euro incl. BTW

Voor beide mogelijkheden geldt dat er na een paar maanden altijd een kosteloze terugkomsessie ingepland kan worden voor uw kind.

Meer info: www.dekinderenscheidenmee.nl

Individuele trainingen:

  • Het is ook mogelijk om kinderen individueel te begeleiden. In de trainingen wordt geoefend met allerlei vaardigheden, zodat uw kind meer zelfvertrouwen krijgt en het kan omgaan met de voor hen soms lastige sociale situaties. Alle bovengenoemde trainingen bieden we dus ook individueel op maat aan. Hiervoor kunt u een afspraak met ons maken en kijken we samen zorgvuldig wat uw kind nodig heeft.

Scroll to Top