Kind en gedrag

Faalangst:

Bij faalangst is een kind bang om te falen. De gevolgen kunnen heel vervelend zijn. Je kind kan last hebben van buikpijn, hoofdpijn, of wil niet meer naar school.  De angst doet zich alleen voor in bepaalde situaties, zoals op school of bij het sporten. Je kind wil bijvoorbeeld niet naar school als hij een spreekbeurt moet geven. Of krijgt ‘s avonds buikpijn als hij de dag erna een proefwerk, muziekoptreden of spannende sportwedstrijd heeft. Soms heeft een kind erg veel last van de angsten, terwijl het op andere momenten goed functioneert.  

Er zijn verschillende soorten faalangst.  De faalangst is belemmerend voor je kind. Er zijn drie soorten faalangst te onderscheiden: 

Cognitieve faalangstAngst om te falen bij schoolse taken, bijvoorbeeld angst om een onvoldoende te halen bij proefwerken of toetsen. 

Sociale faalangstAngst om te falen bij sociale taken, zoals angst om niet gekozen te worden bij gym of angst om uitgelachen te worden tijdens een spreekbeurt of presentatie. 

Motorische faalangstAngst voor lichamelijke of competitieve taken, zoals opzien tegen de gymles of angst om mee te doen aan een sportwedstrijd of competitie. 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Werkboekje eerste hulp bij faalangst 
 • Ademhalingsoefeningen 
 • Ontspanningsoefeningen 
 • Helpende gedachtes 
 • Sterke kwaliteiten van het kind ontdekken 

Weerbaarheid:

Rots en Watertraining. Dit is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Doel van het Rots en Waterprogramma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals, pesten, conflicten en meeloopgedrag. De training is vooral fysiek, maar wordt ook spelenderwijs  afgewisseld door momenten van zelfreflectie, gesprekken en het maken van opdrachten. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen o.a. aan bod:

 • Focus
 • Krachtige houding
 • Ademkracht
 • Grenzen leren aangeven
 • Bewuste keuzes maken
 • Samen werken
 • Stevig in je schoenen staan
 • Voor je mening durven opkomen op een rustige manier
 • Zelfvertrouwen
 • Zelfbeheersing
 • Plankje doorslaan

Sociale vaardigheid:

Sociale vaardigheden heb je nodig om op een goede manier met elkaar om te kunnen gaan. Thuis, op school of op straat, je ontmoet overal mensen en meestal gaat contact maken vanzelf, maar niet iedereen vindt dat makkelijk. Bezit je deze vaardigheden niet voldoende, dan loop je tegen een aantal problemen aan in de sociale omgang, je bent misschien eerder boos, je wordt gepest, je kunt niet voor jezelf opkomen.

In de training leer je positief om te gaan met anderen, maar ook met jezelf.

Tijdens de trainingen komen de volgende onderwerpen o.a. aan bod:

 • Contact maken door te luisteren en een gesprek te voeren
 • Een goede lichaamshouding laten zien, stevig staan.
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Grenzen aangeven
 • Leren ja/nee te zeggen
 • Zelfvertrouwen
 • Conflicten
 • Onderhandelen
 • Voor jezelf opkomen
 • Leren sorry te zeggen
Scroll to Top