Aanbod

Voor kinderen van groep 4 t/m 8.

Trainingen Inhoud Kosten
Kinderen scheiden mee.
Het zandkastelenproject.
– Intake
– Ouderbijeenkomst
– Kindertraining (3,5 uur)
– Intake is gratis.
– € 85,- per kind, inclusief BTW, werkboek, materialen en ouderbijeenkomst.
– Voor elk volgend kind van het gezin € 75,- per kind.
Faalangstreductietraining– Intake
– 8 bijeenkomsten van 1 uur
– Intake is gratis.
– €55,- per bijeenkomst per kind, inclusief BTW, materialen en werkboekje.
– Eindevaluatie inbegrepen.
Sociale vaardigheidstraining – Intake
– 8 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten
– Intake is gratis.
– € 60,- per bijeenkomst per kind, inclusief BTW, materialen en werkboekje.
– Eindevaluatie inbegrepen.
Weerbaarheidstraining
– Intake
– 8 bijeenkomsten van 1 uur

– Intake is gratis.
– € 60,- per bijeenkomst per kind, inclusief BTW, materialen en werkboekje.
– Eindevaluatie inbegrepen.
Voorbereiding op het voortgezet onderwijs – Intake
– Groepstraining: 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor kinderen van groep 7 of 8
– Ook individueel mogelijk
– Intake is gratis.
– € 55,- per bijeenkomst per kind, inclusief BTW, materialen en werkboekje.
– Eindevaluatie inbegrepen.
Individuele coaching – Intake
– Bijeenkomsten van 45 minuten voor kinderen van 6 t/m 14 jaar
– Intake is gratis.
– € 55,- per kind per 45 minuten.
– Eindevaluatie inbegrepen.
Bijlessen op het gebied van begrijpend lezen en rekenen op basisschoolniveau – Intake
– Begeleiding van 45 minuten voor kinderen van groep 4 t/m 8
– Intake is gratis.
– € 55,- per kind per 45 minuten.
– Eindevaluatie inbegrepen.

Bedragen zijn inclusief BTW en gaan in op 1 februari 2022.

De kosten van coaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

U kunt eventueel PGB aanvragen voor de begeleiding.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dan dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

Scroll to Top